­

FM 91.0 MHz สวท.แพร่
ทุกวันพุธ เวลา 10:00-11:00 หลังข่าวต้นชั่วโมง
ดำเนินรายการโดย อ. พาณิชย์ ศรีวิพัฒน์
โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ที่เบอร์ 0-5452-3516

ส่งข้อความถึงผู้ดำเนินรายการ

โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองแพร่
โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองแพร่
คุณสายษร คำมาปัน
07/03/2561
สวนแม่โจ้ 38
สวนแม่โจ้ 38
คุณรัตนาภรณ์ สืบแสน
05/03/2561
อาลิสฟาร์ม สรอย วังชิ้น เมืองแป้
อาลิสฟาร์ม สรอย วังชิ้น เมืองแป้
คุณภัทรศยา เกอร์ส
14/02/2561